National High School of Applying Arts Trevnenska Shkola, Tryavna, Bulgaria.