30 Door Key

Moja kolekcja "30 Door Key" jest projektem zrealizowanym na trzecim roku studiów na Katedrze Mody Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni Damiena Ravn. "30 Door Key" Zdjęcia Mateusz Grzelak
Makijaż Kamila Vay
Model Olaf Chuszno (Neva Models) oraz Rafał Mystkowski (Uncover Models) W publikacji na wyłączność dla Fucking Young! http://fuckingyoung.es/30-door-key/ Punktem startowym była dla mnie lektura "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Zaczęłam się zastanawiać nad nieprzerwanym, niekończącym się obowiązkiem definiowania własnej tożsamości, jakiemu podlega człowiek żyjący w określonym społeczeństwie. Ten cykl rozpoczyna się z chwilą narodzin, kiedy zostaje zdefiniowana nasza rasa, płeć, narodowość, przynależność, rodzimy się związani z historią płynącą w naszej krwi. Wraz z wiekiem jesteśmy zmuszeni podejmować coraz więcej wyborów dotyczących religii, polityki, orientacji seksualnej, kariery, naszego miejsca w społeczeństwie, przynależności lub nie do istniejących w nim grup. Zapadły mi w pamięć słowa Zygmunta Baumana - polskiego socjologa - o tym, że definiowanie własnej tożsamości zaczyna się na polu bitwy - zaczyna się wraz z problemem niedopasowania do powszechnego schematu występującego w grupie. Nieokreśloność jest problematyczna, ponieważ wiąże się z niepewnością, obcością, strachem. "[...] Coraz dalej twarz miesiąca Nas prowadzi smugiem fal, Płyńmy, płyńmy tak bez końca W ciszę, w jasność, w błękit, w dal! Wód zwierciadła, gór widziadła, Ziemia, niebo, jeden kraj! Rzeczywistość się pomału W świat przemienia ideału, W sen ze srebra i kryształu! Daj mi teraz marzyć, daj! [...]" Przedświt, Zygmunt Krasiński, 1843 r.

Inspired by this project? Showcase projects you’ve worked on and inspire other people.

Like what you see? Be the first to leave a comment for Nikola!

Add comment
Fashion Design student