Phân tích tác phẩm “Bắt sấu rừng U Minh Hạ” (Sơn Nam)

  • Chia sẻ kiến thức 24h

Môn Ngữ văn – Lớp 12

Cùng với những năm tháng kháng chiến chống Pháp, Sơn Nam đã được công tác văn nghệ tại khu IX Nam Bộ, thành ra với phổ quát điều kiện hiểu biết gì về ngẫu nhiên cùng với dòng lịch sử, con người vùng đất mũi Cà Mau,nằm vùng đất địa đầu cực nam của tổ quốc. Hướng về Cà Mau, về Nam Bộ, Sơn Nam có phổ thông sáng tác và khảo cứu đầy nhiệt huyết. Bắt sấu rừng u Minh Hạ là một truyện ngắn đăng trên tuần báo Nhân dòng (1957), sau in trong tập truyện Hương rừng Cà Mau (1962). Vốn gắn bó quen thuộc mang đất rừng phương Nam, qua truyện ngắn Bắt sấu rừng u Minh Hạ…
https://butbi.hocmai.vn/phan-tich-tac-pham-bat-sau-rung-u-minh-ha.html

Skills