Phân tích tác phẩm “Những đứa con trong gia đình” (Nguyễn Thi)

  • Chia sẻ kiến thức 24h

Môn Ngữ văn – Lớp 12

những đứa con trong gia đình đã vun đắp chân dung anh hùng, sở hữu trong mình lòng yêu nước và lòng căm thù giặc sâu sắc. Ở họ không còn là tư nhân anh hùng đơn lẻ mà là tập thể, gia đình anh hùng. Vậy sau đây là 10 bài văn mẫu phân tích những đứa con trong gia đình hay nhất, mời Anh chị cùng theo dõi tại đây. Gia đình kiên cường chịu phổ quát đau thương trong chiến tranh: ông nội bị giặc thịt, cha của Việt bị giặc chặt đầu, má bị trúng đạn của Mĩ, thím Năm bị giặc bắn chết. Đau thương đã nhen lực lượng ngọn lửa căm thù trong mỗi thành viên…
https://butbi.hocmai.vn/phan-tich-tac-pham-nhung-dua-con-trong-gia-dinh.html

Skills