Phân tích tác phẩm “Vợ nhặt” (Kim Lân)

  • Chia sẻ kiến thức 24h

Môn Ngữ văn – Lớp 12

phân tích bài Vợ nhặt sẽ giúp Các bạn học trò Phân tích về vẻ đẹp của một lòng tình người qua đường thuộc ba nhân vật chính của truyện là anh Tràng, bà cụ Tứ và người vợ nhặt. Ko chỉ vậy Vợ nhặt cho thấy hiện thực cuộc sống nghèo khổ của nhân dân, cùng lúc ánh lên giá trị nhân đạo sâu sắc. Tác phẩm diễn đạt sự trân trọng, nâng niu những ước mong đổi đời của con người. &Ldquo;Vợ nhặt”: nhặt được vợ, bộc lộ sự rẻ rúng của thân phận con người và phản ảnh cảnh ngộ thê thảm của con người trong nạn đói...
https://butbi.hocmai.vn/phan-tich-tac-pham-vo-nhat.html

Skills