Soạn bài tiếng hát con tàu Chế Lan Viên

  • Chia sẻ kiến thức 24h

bài thơ Tiếng hát con tàu

Con tàu là tượng trưng của khát vẳng phát xuất, khát vẳng đi xa, hướng đến cuộc sống của đất nước, dân chúng đi tới chân mây của mơ ước to, đi đến nguồn cơn cảm hứng của những thông minh nghệ thuật.Tiếng hát là niềm say sưa của tâm hồn khi tìm được hướng đi và đang trên hành trình đến có dân chúng, quốc gia. Nhan đề bài thơ có thể hiểu là tiếng hát của tâm hồn nhà thơ - một tâm hồn chan chứa niềm tin vào lý tưởng, vào cuộc thế. Thi sĩ đã hoá thân thành con tàu, hăm hở làm cuộc hành trình đến có Tây Bắc…
https://butbi.hocmai.vn/phan-tich-tac-pham-tieng-hat-con-tau-che-lan-vien.html

Skills