NS

Niko Satterfield

Graphic DesignerLondon, United Kingdom
+ Info

11

Connections
Carmen Shek
Phoebe Cross
Dan Cooke
NS

Niko Satterfield

Graphic DesignerLondon, United Kingdom
About me
Thư viện đề thi học sinh giỏi Toán, Hóa, Văn, Tiếng Anh, Vật Lí, Địa, Sử cấp huyên, thành phố các lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cho học sinh tham khảo.
Projects credited in
  • As Versatile as You Are | All-New Ford Tourneo Connect | Ford EU
    As Versatile as You Are | All-New Ford Tourneo Connect | Ford EUColourist on the All-New-Ford Tourneo Connect Film, Ford Europe