Coplillas por Bombay

Art Director: Elisabeth Martí
Directed by: Jaume Miranda
D.o.P: Martín Urrea
Sound: Anna Novell
Produced by: Arnau Soria & Tania Louro
Edited by: Alejandro Hernández

Coplillas és el curt sorgit de les ganes de tot l'equip de crear un projecte final de carrera diferent, divertit i barrejar dues cultures similars, el folklore d'Espanya i de la Índia. Sorgint així, un musical carregat de color i humor.
Coplillas es un corto que nació de las ganas de todo el equipo de crear un proyecto final de carrera diferente, divertido y mezclar dos culturas similares, el folklore de España y de la Índia. Creando un musical cargado de color y humor.
​Coplillas was made because of the necessity of creating a diferent and funny final project. Mixing two very similar cultures, Spain and India's folklore. Emerging a very colorful and humorous musical.

Inspired by this project? Showcase projects you’ve worked on and inspire other people.

Like what you see? Be the first to leave a comment for Elisabeth!

Add comment
Art Department