\",\"cache_age\":86400,\"options\":{\"_showcaption\":{\"label\":\"Show author's text caption\",\"value\":false}}},\"meta\":{\"extractor\":\"iframely\"},\"links\":{\"self\":\"v1/x-media/https://www.instagram.com/p/CwNokUcINPI/?igsh=czk0b2x0Y20xM200\"},\"properties\":\"~project~project~attributes~blocks~3~attributes~xMedia~attributes\",\"title\":\"Piotr Nowak on Instagram: \\\"Konkurs Pepsi dla twórców już się zakończył, a ja bujam się po mieście i oglądam prace, które wygrały. To była niesamowita przygoda, jestem zachwycony, że mamy tu tak dużo ludzi z zajawką i wiem, że jest Was jeszcze więcej. Pamiętajcie, że ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, a \\\"done is better than perfect\\\"! 🤝🏻❤️ Wyniki konkursu na pepsispace.com #pepsispace @pepsi_pl reklama\\\"\"}},\"links\":{\"self\":\"v1/embed-blocks/218629\"},\"relationships\":{\"x-media\":{\"links\":{\"self\":\"v1/embed-blocks/218629/relationships/x-media\",\"related\":\"v1/embed-blocks/218629/x-media\"},\"data\":{\"type\":\"x-media\",\"id\":\"https://www.instagram.com/p/CwNokUcINPI/?igsh=czk0b2x0Y20xM200\"}},\"xMedia\":\"~project~project~attributes~blocks~3~attributes~xMedia\"},\"properties\":\"~project~project~attributes~blocks~3~attributes\",\"title\":\"undefined undefined\"},{\"type\":\"image-blocks\",\"id\":\"2669109\",\"attributes\":{\"size\":1,\"createdAt\":1707153570,\"updatedAt\":1707153570,\"deletedAt\":null,\"image\":{\"type\":\"assets\",\"id\":\"6365327\",\"attributes\":{\"filename\":\"6365327/pepsi-mei.gif\",\"kind\":\"image\",\"mimeType\":\"image/gif\",\"size\":6403672,\"width\":1000,\"height\":1451,\"createdAt\":1707153079,\"updatedAt\":1707153079,\"deletedAt\":null,\"isPublic\":false},\"links\":{\"self\":\"v1/assets/6365327\"},\"properties\":\"~project~project~attributes~blocks~4~attributes~image~attributes\",\"title\":\"undefined undefined\"}},\"links\":{\"self\":\"v1/image-blocks/2669109\"},\"relationships\":{\"image\":\"~project~project~attributes~blocks~4~attributes~image\"},\"properties\":\"~project~project~attributes~blocks~4~attributes\",\"title\":\"undefined undefined\"}]},\"links\":{\"self\":\"v1/projects/1027510\"},\"relationships\":{\"author\":\"~project~project~attributes~author\",\"features\":\"~project~project~attributes~features\",\"image\":\"~project~project~attributes~image\",\"industries\":\"~project~project~attributes~industries\",\"invites\":{\"links\":{\"self\":\"v1/projects/1027510/relationships/invites\",\"related\":\"v1/projects/1027510/invites\"},\"data\":null},\"owner-page\":{\"links\":{\"self\":\"v1/projects/1027510/relationships/owner-page\",\"related\":\"v1/projects/1027510/owner-page\"},\"data\":null},\"owner-user\":{\"links\":{\"self\":\"v1/projects/1027510/relationships/owner-user\",\"related\":\"v1/projects/1027510/owner-user\"},\"data\":{\"type\":\"users\",\"id\":\"1565016\"}},\"owner-roles\":{\"links\":{\"self\":\"v1/projects/1027510/relationships/owner-roles\",\"related\":\"v1/projects/1027510/owner-roles\"},\"data\":[]},\"page-collaborators\":{\"links\":{\"self\":\"v1/projects/1027510/relationships/page-collaborators\",\"related\":\"v1/projects/1027510/page-collaborators\"},\"data\":[{\"type\":\"pages\",\"id\":\"94859\"}]},\"skills\":\"~project~project~attributes~skills\",\"tags\":\"~project~project~attributes~tags\",\"user-collaborators-summary\":{\"links\":{\"self\":\"v1/projects/1027510/relationships/user-collaborators-summary\",\"related\":\"v1/projects/1027510/user-collaborators-summary\"},\"data\":[]},\"side-hustle-skill\":{\"links\":{\"self\":\"v1/projects/1027510/relationships/side-hustle-skill\",\"related\":\"v1/projects/1027510/side-hustle-skill\"},\"data\":null},\"desired-collaborator-professions\":{\"links\":{\"self\":\"v1/projects/1027510/relationships/desired-collaborator-professions\",\"related\":\"v1/projects/1027510/desired-collaborator-professions\"},\"data\":[]},\"x-likes\":{\"links\":{\"self\":\"v1/projects/1027510/relationships/x-likes\",\"related\":\"v1/projects/1027510/x-likes\"},\"data\":null},\"x-in-lists\":{\"links\":{\"self\":\"v1/projects/1027510/relationships/x-in-lists\",\"related\":\"v1/projects/1027510/x-in-lists\"},\"data\":null},\"ownerUser\":\"~project~project~attributes~author\",\"ownerRoles\":\"~project~project~attributes~ownerRoles\",\"pageCollaborators\":\"~project~project~attributes~pageCollaborators\",\"userCollaboratorsSummary\":\"~project~project~attributes~userCollaboratorsSummary\",\"desiredCollaboratorProfessions\":\"~project~project~attributes~desiredCollaboratorProfessions\"},\"properties\":\"~project~project~attributes\",\"title\":\"Pepsi Space Campaign\"},\"projectsFromPage\":[],\"usersForSkills\":[]},\"projectEditor\":{\"collaborators\":{\"data\":[],\"loading\":false,\"meta\":{\"count\":0,\"current\":0,\"total\":1}},\"project\":null},\"questions\":{\"connectionsQuestions\":{\"data\":[],\"meta\":{\"count\":0,\"current\":0,\"total\":0}},\"coronavirusQuestions\":{\"data\":[],\"meta\":{\"count\":0,\"current\":0,\"total\":0}},\"curatedQuestions\":{\"data\":[],\"meta\":{\"count\":0,\"current\":0,\"total\":0}},\"error\":false,\"errorCode\":null,\"isLoading\":false,\"isModalVisible\":false,\"isSaving\":false,\"latestQuestions\":{\"data\":[],\"meta\":{\"count\":0,\"current\":0,\"total\":0}},\"modalQuestion\":null,\"myQuestions\":{\"data\":[],\"meta\":{\"count\":0,\"current\":0,\"total\":0}},\"myReplies\":{\"data\":[],\"meta\":{\"count\":0,\"current\":0,\"total\":0}},\"popularQuestions\":{\"data\":[],\"meta\":{\"count\":0,\"current\":0,\"total\":0}},\"question\":null,\"questionsByProfessions\":[],\"recommendedQuestions\":[],\"suggestedUsers\":[],\"suggestedUsersCount\":0},\"ribbons\":{\"entities\":{},\"results\":{}},\"search\":{\"filterTag\":null,\"followedTags\":[],\"jobsTiles\":[],\"loading\":false,\"pagination\":{\"count\":0,\"current\":0,\"total\":0},\"questions\":{\"connections\":[],\"latest\":[],\"popular\":[],\"professions\":[]},\"questionsTiles\":null,\"results\":[]},\"sitemaps\":{\"eventPartners\":{\"data\":null,\"navigation\":null,\"pagination\":{\"count\":0,\"current\":0,\"total\":0}},\"jobs\":{\"data\":null,\"navigation\":null,\"pagination\":\"~sitemaps~eventPartners~pagination\"},\"pages\":{\"data\":null,\"navigation\":null,\"pagination\":\"~sitemaps~eventPartners~pagination\"},\"projects\":{\"data\":null,\"navigation\":null,\"pagination\":\"~sitemaps~eventPartners~pagination\"},\"questions\":{\"data\":null,\"navigation\":null,\"pagination\":\"~sitemaps~eventPartners~pagination\"},\"users\":{\"data\":null,\"navigation\":null,\"pagination\":\"~sitemaps~eventPartners~pagination\"}},\"statusBar\":{\"message\":null,\"negative\":false,\"overtop\":false},\"subscriptions\":{\"action\":null,\"cart\":[],\"credits\":[],\"creditsCount\":0,\"fiveJobsPack\":null,\"proPlan\":null,\"singleJobPack\":null,\"threeJobsPack\":null},\"user\":{\"connections\":{\"connections\":{\"data\":[],\"meta\":{\"count\":0,\"current\":0,\"total\":0}}}}}"; window.__APOLLO_STATE__ = "{\"ROOT_QUERY\":{\"__typename\":\"Query\",\"userHasExperiencedGraphTimeout\":false}}";