Phân tích tác phẩm “Một người Hà Nội” (Nguyễn Khải)

  • Chia sẻ kiến thức 24h

Môn Ngữ văn – Lớp 12

1 người Hà Nội - Nguyễn Khải bao gồm tóm lược nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng cảnh ngộ sáng tác, xây dựng thương hiệu của tác phẩm và tiểu truyện, ý kiến cùng sự nghiệp sáng tác bắt mắt nghệ thuật giúp những em học thấp môn văn 12. - Xuất xứ: Tác phẩm in ấn trong tập truyện ngắn cùng tên của tác giả Nguyễn Khải. Tình cảnh ra đời: Tác phẩm thành lập lúc đất nước có đa dạng thăng trầm, biến động, những trị giá truyền thống cũng dần phai mờ, đặc biệt là các giá trị của người Hà Nội…
https://butbi.hocmai.vn/phan-tich-tac-pham-mot-nguoi-ha-noi.html

Skills