Soạn bài “Thực hành về hàm ý”

  • Chia sẻ kiến thức 24h

Môn Ngữ văn – Lớp 12

Trong lượt lời thứ nhất của Bá Kiến có câu sở hữu hình thức hỏi: "Chí Phèo ấy hở?". Câu này không nhằm mục đích hỏi, ko bắt buộc trả lời, vì Chí Phèo đã đứng ngay trước mặt Bá Kiến. Thực chất Bá Kiến dùng thắc mắc để thực hiện hành chào sở hữu hàm ý: "Anh lại có chuyện gì nữa đây?".Trong lượt lời thứ nhất của Bá Kiến, câu mang hình thức thắc mắc là: "Rồi khiến cho mà ăn chứ cứ báo người ta mãi à?". Bản tính câu kể này không nhằm mục đích hỏi mà nhằm mục đích thúc giục, ra lệnh: "Hãy khiến lấy mà ăn".
https://butbi.hocmai.vn/soan-bai-thuc-hanh-ve-ham-y.html

Skills