Ung thư tuyến giáp có nguy hiểm không

  • Cẩm Nang Ung Thư

Ở giai đoạn sớm của bệnh, các tế bào ung thư tuyến giáp chỉ phát triển ở vùng cổ nếu chưa điều trị hoặc không can thiệp điều trị triệt để sẽ nhanh chóng lan sang các bộ phận khác trong cơ thể như: xương, não, phổi, gan,… Ung thư tuyến giáp có nhiều loại khác nhau như: ung thư thể không biệt hóa, ung thư tuyến giáp thể nhú, thể tủy.

Trong đó người bệnh mắc ung thư tuyến giáp thể tủy và ung thư tuyến giáp thể không biệt hóa sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng hơn so với thể biệt hóa bởi quá trình điều trị bệnh này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Xem chi tiết