Viết bài làm văn số 3 nghị luận văn học

  • Chia sẻ kiến thức 24h

Nói qua về phong cách nghệ thuật cũng như đôi nét về thơ ca của Tố Hữu.

đã giải thích được là như thế nào được gọi là tính dân tộc và Tính dân tộc được hiểu là một đặc tính nhưng cùng lúc cũng là thước đo giá trị của một tác phẩm văn học. Các tác phẩm văn chương lớn từ trước đến nay. Mà các tác phẩm vừa với tính nhân cái, vừa sở hữu tính dân tộc sâu sắc.Trong văn chương, tính dân tộc được diễn đạt ở cả nội dung lẫn hình thức nghệ thuật. Về nội dung, một tác phẩm sở hữu tính dân tộc phải biểu lộ được những khó khăn hot bỏng can dự tới vận mệnh dân tộc, biểu lộ được khát vẳng, tình cảm và ý chí của một dân tộc...
https://butbi.hocmai.vn/huong-dan-viet-bai-lam-van-3-nghi-luan-van-hoc.html

Skills