HG

Henri Green

Business Development ManagerPunch Taverns Ltd, 55 Baker St, Marylebone, London W1U 7DA, UK
+ Info

6

Connections
Kay Wilson
Kanndiss Riley
Joanna Henly
HG

Henri Green

Business Development ManagerPunch Taverns Ltd, 55 Baker St, Marylebone, London W1U 7DA, UK
About me
Thư viện đề thi Lớp 2 mới nhất bao gồm đề thi giữa kì, cuối kì, học kì 1, học kì 2, đề thi Toán lớp 2, đề thi Tiếng Việt lớp 2, đề thi Tiếng Anh lớp 2, đề thi HSG giúp các em học sinh lớp 2 đạt kết quả cao trong học tập.
Projects credited in
  • Top 50 Influential Neurodivergent Women of 2022
    Top 50 Influential Neurodivergent Women of 2022I have been selected as one of the Women beyond the box Top 50 Influential Neurodivergent Women of 2022!! Find the full list of phenomenal individuals here: https://lnkd.in/ddVAFPf3