JL

Jonathan Lind

Business Development ManagerLondon, UK
+ Info

6

Connections
David Jorre
David Speed
Anna Rose Kerr
JL

Jonathan Lind

Business Development ManagerLondon, UK
About me
Top Bình Dương - Chuyên trang đánh giá, review, cung cấp thông tin chi tiết về dịch vụ, du lịch, ẩm thực tại Bình Dương khách quan, chính xác, cập nhật mới nhất.
Projects credited in
  • Heathrow - Coming Home for Christmas
    Heathrow - Coming Home for ChristmasHeathrow’s festive brand campaign.