LB

Lexie Beer

Business Development ManagerLongford, United Kingdom
+ Info

4

Connections
Stevén' Fajana
LB

Lexie Beer

Business Development ManagerLongford, United Kingdom
About me
GiaoAnTieuHoc.com - Thư viện giáo án điện tử tiểu học cho giáo viên và học sinh tham khảo, cập nhật giáo án và bài giảng điện tử tiểu học các lớp 1, 2, 3, 4, 5 mới nhất ở đây.
Projects credited in
  • Intel 30 second Advert— Lady Gaga
    Intel 30 second Advert— Lady GagaArt-Direction of a 30 second Intel spot for the Grammy's 2016, featuring Lady Gaga.