MC

Maximillian Corkery

Business Development ManagerLondon, United Kingdom
+ Info

5

Connections
Giada Ghiringhelli
Segolene Py
Ivana D'Accico
MC

Maximillian Corkery

Business Development ManagerLondon, United Kingdom
About me
Thư viện bài giảng điện tử mới theo chương trình hiện hành giúp thầy cô và các bạn học sinh có nguồn tài liệu tham khảo bổ ích nâng cao hiệu quả học tập.
Projects credited in
  • Frieze magazine
    Frieze magazineArt direction for the contemporary art and culture magazine…