PK

Phoebe Kub

MarketerLondon, United Kingdom
+ Info

2

Connections
spela fabjan
PK

Phoebe Kub

MarketerLondon, United Kingdom
About me
Top Đà Lạt - Chuyên trang đánh giá, review, cung cấp thông tin chi tiết về du lịch, dịch vụ, ẩm thực tại Đà Lạt khách quan, chính xác, cập nhật mới nhất.
Projects credited in
  • QVC UK Promo's
    QVC UK Promo'sHere are some examples of Promos that I worked on as the Set Dresser/ Stylist for QVC UK.