SH

Sonia Heathcote

Business Development ManagerAlexandra Palace Way, London N22 7AY, UK
+ Info

7

Connections
Maïlys Fz
Paul Hames
Valerio Oliveri
SH

Sonia Heathcote

Business Development ManagerAlexandra Palace Way, London N22 7AY, UK
About me
DeThi.org - Thư viện đề thi, đề thi tuyển sinh lớp 10, đề thi THPT quốc gia, đề thi đánh giá năng lực, đề thi toán, đề thi văn, đề thi thử vào lớp 10 môn toán, môn văn.
Projects credited in
  • FINAL FANTASY Something for Everyone Trailer and eCRM
    FINAL FANTASY Something for Everyone Trailer and eCRMNew multiple title trailer for gaming franchise FINAL FANTASY. Curated for inclusion on Xbox gaming stream 'Inside Xbox' and Nintendo Switch's on-console news channel.